COMPLETED

ကြင်နာတတ်တဲ့ သားရဲကောင်လေး

Author: tartarmoon

Viewers

8k

Chapters

82

COMPLETED

ကြင်နာတတ်တဲ့ သားရဲကောင်လေး

Author: tartarmoon

Viewers:

8k

Chapters

82


***

မတူညီတဲ့လောကတစ်ခုသို့ ဖြတ်သန်းလာမိတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ဒဏ်ရာရနေတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတစ်ကောင်ဆီ တိုးဝင်မိရာမှ။

သူမ ထင်တာက လုံးဝအန္တရာယ်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့။ သူမ လုံးဝမမျှော်လင့်တာက သူက ကြီးပြင်းလာပြီးတော့ ဒီကမ္ဘာရဲ့အရက်စက်အကြမ်းကြုတ်ဆုံးသားရဲတစ်ကောင်ဖြစ်လာခဲ့တာပါပဲ။

•••


Reviews

❤️❤️❤️Buy Me Coffee ❤️❤️❤️
18 Oct, 2023
❤️❤️❤️Buy Me Coffee ❤️❤️❤️
18 Oct, 2023
❤️❤️Buy Me Coffee Chapter ❤️❤️
18 Oct, 2023
Chapter 77 End
18 Oct, 2023
Chapter 76*
18 Oct, 2023
Chapter 75 Part -3
18 Oct, 2023
Chapter 75 Part-2
18 Oct, 2023
Chapter 75 Part-1 **
18 Oct, 2023
Chapter 74
18 Oct, 2023
Chapter 73
11 Oct, 2023
Chapter 72
11 Oct, 2023
Chapter 71 * A Little Bit
11 Oct, 2023
Chapter 70
11 Oct, 2023
Chapter 69** (T/N- ကားဖြတ်ရုံတင်)
11 Oct, 2023
Chapter 68
11 Oct, 2023
Chapter 67
11 Oct, 2023
Chapter 66
11 Oct, 2023
Chapter 65
22 Sep, 2023
Chapter 64
21 Sep, 2023
Chapter 63
21 Sep, 2023
Chapter 62
21 Sep, 2023
Chapter 61
21 Sep, 2023
Chapter 60
21 Sep, 2023
Chapter 59
21 Sep, 2023
Chapter 58
21 Sep, 2023
Chapter 57
21 Sep, 2023
Chapter 56
21 Sep, 2023
Chapter 55
21 Sep, 2023
Chapter 54
21 Sep, 2023
Chapter 53
20 Sep, 2023
Chapter 52
17 Sep, 2023
Chapter 51
17 Sep, 2023
Chapter 50**
16 Sep, 2023
Chapter 49
16 Sep, 2023
Chapter 48
16 Sep, 2023
Chapter 47
16 Sep, 2023
Chapter 46
16 Sep, 2023
Chapter 45
16 Sep, 2023
Chapter 44
16 Sep, 2023
Chapter 43
16 Sep, 2023
Chapter 42
16 Sep, 2023
Chapter 41
16 Sep, 2023
Chapter 40
16 Sep, 2023
Chapter 39
16 Sep, 2023
Chapter 38
16 Sep, 2023
Chapter 37
16 Sep, 2023
Chapter 36
16 Sep, 2023
Chapter 35
16 Sep, 2023
Chapter 34
16 Sep, 2023
Chapter 33
16 Sep, 2023
❤️❤️❤️Buy Me Coffee ❤️❤️❤️
18 Oct, 2023
❤️❤️❤️Buy Me Coffee ❤️❤️❤️
18 Oct, 2023
❤️❤️Buy Me Coffee Chapter ❤️❤️
18 Oct, 2023
Chapter 77 End
18 Oct, 2023
Chapter 76*
18 Oct, 2023
Chapter 75 Part -3
18 Oct, 2023
Chapter 75 Part-2
18 Oct, 2023
Chapter 75 Part-1 **
18 Oct, 2023
Chapter 74
18 Oct, 2023
Chapter 73
11 Oct, 2023
Chapter 72
11 Oct, 2023
Chapter 71 * A Little Bit
11 Oct, 2023
Chapter 70
11 Oct, 2023
Chapter 69** (T/N- ကားဖြတ်ရုံတင်)
11 Oct, 2023
Chapter 68
11 Oct, 2023
Chapter 67
11 Oct, 2023
Chapter 66
11 Oct, 2023
Chapter 65
22 Sep, 2023
Chapter 64
21 Sep, 2023
Chapter 63
21 Sep, 2023
❤️❤️❤️Buy Me Coffee ❤️❤️❤️
18 Oct, 2023
❤️❤️❤️Buy Me Coffee ❤️❤️❤️
18 Oct, 2023
❤️❤️Buy Me Coffee Chapter ❤️❤️
18 Oct, 2023
Chapter 77 End
18 Oct, 2023
Chapter 76*
18 Oct, 2023
Chapter 75 Part -3
18 Oct, 2023
Chapter 75 Part-2
18 Oct, 2023
Chapter 75 Part-1 **
18 Oct, 2023
Chapter 74
18 Oct, 2023
Chapter 73
11 Oct, 2023
Chapter 72
11 Oct, 2023
Chapter 71 * A Little Bit
11 Oct, 2023
Chapter 70
11 Oct, 2023
Chapter 69** (T/N- ကားဖြတ်ရုံတင်)
11 Oct, 2023
Chapter 68
11 Oct, 2023
Chapter 67
11 Oct, 2023
Chapter 66
11 Oct, 2023
Chapter 65
22 Sep, 2023
Chapter 64
21 Sep, 2023
Chapter 63
21 Sep, 2023
Chapter 62
21 Sep, 2023
Chapter 61
21 Sep, 2023
Chapter 60
21 Sep, 2023
Chapter 59
21 Sep, 2023
Chapter 58
21 Sep, 2023
Chapter 57
21 Sep, 2023
Chapter 56
21 Sep, 2023
Chapter 55
21 Sep, 2023
Chapter 54
21 Sep, 2023
Chapter 53
20 Sep, 2023
Chapter 52
17 Sep, 2023
Chapter 51
17 Sep, 2023
Chapter 50**
16 Sep, 2023
Chapter 49
16 Sep, 2023
Chapter 48
16 Sep, 2023
Chapter 47
16 Sep, 2023
Chapter 46
16 Sep, 2023
Chapter 45
16 Sep, 2023
Chapter 44
16 Sep, 2023
Chapter 43
16 Sep, 2023
Chapter 42
16 Sep, 2023
Chapter 41
16 Sep, 2023
Chapter 40
16 Sep, 2023
Chapter 39
16 Sep, 2023
Chapter 38
16 Sep, 2023
Chapter 37
16 Sep, 2023
Chapter 36
16 Sep, 2023
Chapter 35
16 Sep, 2023
Chapter 34
16 Sep, 2023
Chapter 33
16 Sep, 2023
Chapter 32
16 Sep, 2023
Chapter 31
16 Sep, 2023
Chapter 30
16 Sep, 2023
Chapter 29
16 Sep, 2023
Chapter 28
16 Sep, 2023
Chapter 27
16 Sep, 2023
Chapter 26
16 Sep, 2023
Chapter 23
16 Sep, 2023
Chapter 25
16 Sep, 2023
Chapter 24
13 Sep, 2023
Chapter 22
13 Sep, 2023
Chapter 21
13 Sep, 2023
Chapter 20
13 Sep, 2023
Chapter 19
13 Sep, 2023
Chapter 18
13 Sep, 2023
Chapter 17
13 Sep, 2023
Chapter 16
13 Sep, 2023
Chapter 15
13 Sep, 2023
Chapter 14
13 Sep, 2023
Chapter 13
13 Sep, 2023
Chapter 12
13 Sep, 2023
Chapter 11
13 Sep, 2023
Chapter 10
13 Sep, 2023
Chapter 9
13 Sep, 2023
Chapter 8
13 Sep, 2023
Chapter 7
13 Sep, 2023
Chapter 6
13 Sep, 2023
Chapter 5
13 Sep, 2023
Chapter 4
13 Sep, 2023
Chapter 3
13 Sep, 2023
Chapter 2
12 Sep, 2023
Chapter 1
12 Sep, 2023
Chapter 1
12 Sep, 2023
Chapter 2
12 Sep, 2023
Chapter 3
13 Sep, 2023
Chapter 4
13 Sep, 2023
Chapter 5
13 Sep, 2023
Chapter 6
13 Sep, 2023
Chapter 7
13 Sep, 2023
Chapter 8
13 Sep, 2023
Chapter 9
13 Sep, 2023
Chapter 10
13 Sep, 2023
Chapter 11
13 Sep, 2023
Chapter 12
13 Sep, 2023
Chapter 13
13 Sep, 2023
Chapter 14
13 Sep, 2023
Chapter 15
13 Sep, 2023
Chapter 16
13 Sep, 2023
Chapter 17
13 Sep, 2023
Chapter 18
13 Sep, 2023
Chapter 19
13 Sep, 2023
Chapter 20
13 Sep, 2023
Chapter 21
13 Sep, 2023
Chapter 22
13 Sep, 2023
Chapter 24
13 Sep, 2023
Chapter 25
16 Sep, 2023
Chapter 23
16 Sep, 2023
Chapter 26
16 Sep, 2023
Chapter 27
16 Sep, 2023
Chapter 28
16 Sep, 2023
Chapter 29
16 Sep, 2023
Chapter 30
16 Sep, 2023
Chapter 31
16 Sep, 2023
Chapter 32
16 Sep, 2023
Chapter 33
16 Sep, 2023
Chapter 34
16 Sep, 2023
Chapter 35
16 Sep, 2023
Chapter 36
16 Sep, 2023
Chapter 37
16 Sep, 2023
Chapter 38
16 Sep, 2023
Chapter 39
16 Sep, 2023
Chapter 40
16 Sep, 2023
Chapter 41
16 Sep, 2023
Chapter 42
16 Sep, 2023
Chapter 43
16 Sep, 2023
Chapter 44
16 Sep, 2023
Chapter 45
16 Sep, 2023
Chapter 46
16 Sep, 2023
Chapter 47
16 Sep, 2023
Chapter 48
16 Sep, 2023
Chapter 49
16 Sep, 2023
Chapter 50**
16 Sep, 2023
Chapter 1
12 Sep, 2023
Chapter 2
12 Sep, 2023
Chapter 3
13 Sep, 2023
Chapter 4
13 Sep, 2023
Chapter 5
13 Sep, 2023
Chapter 6
13 Sep, 2023
Chapter 7
13 Sep, 2023
Chapter 8
13 Sep, 2023
Chapter 9
13 Sep, 2023
Chapter 10
13 Sep, 2023
Chapter 11
13 Sep, 2023
Chapter 12
13 Sep, 2023
Chapter 13
13 Sep, 2023
Chapter 14
13 Sep, 2023
Chapter 15
13 Sep, 2023
Chapter 16
13 Sep, 2023
Chapter 17
13 Sep, 2023
Chapter 18
13 Sep, 2023
Chapter 19
13 Sep, 2023
Chapter 20
13 Sep, 2023
Chapter 1
12 Sep, 2023
Chapter 2
12 Sep, 2023
Chapter 3
13 Sep, 2023
Chapter 4
13 Sep, 2023
Chapter 5
13 Sep, 2023
Chapter 6
13 Sep, 2023
Chapter 7
13 Sep, 2023
Chapter 8
13 Sep, 2023
Chapter 9
13 Sep, 2023
Chapter 10
13 Sep, 2023
Chapter 11
13 Sep, 2023
Chapter 12
13 Sep, 2023
Chapter 13
13 Sep, 2023
Chapter 14
13 Sep, 2023
Chapter 15
13 Sep, 2023
Chapter 16
13 Sep, 2023
Chapter 17
13 Sep, 2023
Chapter 18
13 Sep, 2023
Chapter 19
13 Sep, 2023
Chapter 20
13 Sep, 2023
Chapter 21
13 Sep, 2023
Chapter 22
13 Sep, 2023
Chapter 24
13 Sep, 2023
Chapter 25
16 Sep, 2023
Chapter 23
16 Sep, 2023
Chapter 26
16 Sep, 2023
Chapter 27
16 Sep, 2023
Chapter 28
16 Sep, 2023
Chapter 29
16 Sep, 2023
Chapter 30
16 Sep, 2023
Chapter 31
16 Sep, 2023
Chapter 32
16 Sep, 2023
Chapter 33
16 Sep, 2023
Chapter 34
16 Sep, 2023
Chapter 35
16 Sep, 2023
Chapter 36
16 Sep, 2023
Chapter 37
16 Sep, 2023
Chapter 38
16 Sep, 2023
Chapter 39
16 Sep, 2023
Chapter 40
16 Sep, 2023
Chapter 41
16 Sep, 2023
Chapter 42
16 Sep, 2023
Chapter 43
16 Sep, 2023
Chapter 44
16 Sep, 2023
Chapter 45
16 Sep, 2023
Chapter 46
16 Sep, 2023
Chapter 47
16 Sep, 2023
Chapter 48
16 Sep, 2023
Chapter 49
16 Sep, 2023
Chapter 50**
16 Sep, 2023
Chapter 51
17 Sep, 2023
Chapter 52
17 Sep, 2023
Chapter 53
20 Sep, 2023
Chapter 54
21 Sep, 2023
Chapter 55
21 Sep, 2023
Chapter 56
21 Sep, 2023
Chapter 57
21 Sep, 2023
Chapter 58
21 Sep, 2023
Chapter 59
21 Sep, 2023
Chapter 60
21 Sep, 2023
Chapter 61
21 Sep, 2023
Chapter 62
21 Sep, 2023
Chapter 63
21 Sep, 2023
Chapter 64
21 Sep, 2023
Chapter 65
22 Sep, 2023
Chapter 66
11 Oct, 2023
Chapter 67
11 Oct, 2023
Chapter 68
11 Oct, 2023
Chapter 69** (T/N- ကားဖြတ်ရုံတင်)
11 Oct, 2023
Chapter 70
11 Oct, 2023
Chapter 71 * A Little Bit
11 Oct, 2023
Chapter 72
11 Oct, 2023
Chapter 73
11 Oct, 2023
Chapter 74
18 Oct, 2023
Chapter 75 Part-1 **
18 Oct, 2023
Chapter 75 Part-2
18 Oct, 2023
Chapter 75 Part -3
18 Oct, 2023
Chapter 76*
18 Oct, 2023
Chapter 77 End
18 Oct, 2023
❤️❤️Buy Me Coffee Chapter ❤️❤️
18 Oct, 2023
❤️❤️❤️Buy Me Coffee ❤️❤️❤️
18 Oct, 2023
❤️❤️❤️Buy Me Coffee ❤️❤️❤️
18 Oct, 2023